Välkommen till Östsvenska fågelhundsklubben

                        

Årsberättelse ÖSFK 2016

 

2016 är ett år som vi i ÖSFK kommer att minnas för många roliga och utvecklande aktiviteter och samtidigt ett år med mycket allvar.

Klubbmästerskapet på fält avhölls som brukligt  i samband med årsmötet, Ulf Kleist dömde  – det blev en tight slutstrid mellan ES Falcsagans Zorro, förare Jimmy Iwung och ES Ljunguddens Snusa, förare Eva Granfeldt. I år blev det Snusa som avgick med segern.  I maj var det utställning – en välbesökt sådan som Ölands-Nisse dömde – solen sken och humöret var på topp. Följande hundar gick till topps: BIS 1 ESH Falcsagans Kilroy, ägare Familjen Lundqvist, Linghem.

 BIS 2 IRST Coxokhol Mackiggian Tattetter, ägare Tomas Wiklund, Hagfors. BIS 3 GST Golden Pearl's Black Jewel, ägare Paula Sparf, Tranås. BIS 4 PT Boelgaard's A Bloom, ägare Mila Laago, Färjestaden. Stort grattis till er alla.

Strax före midsommar hade vi bjudit in Mattias Westerlund, hundskolan Vision, att komma och hålla föreläsning och en två-dagars kurs för oss. Det var otroligt givande och stimulerande dagar - Tack Mattias för att vi fick ta del av din kompetens och kreativitet.

Innan juni gick över i juli hade vi också en ringträningskurs med Helen Berggren. Helen är en mycket duktig ung handler som gav oss nya insikter i utställandets konst. Tack Helen.

Så blev det höst och klubben gläds med och gratulerar Marie- Louise Sjöberg som på Setterklubbens huvudprov fick ett 1 pris i unghundsklass med sin EST Glitterdalens B-Blaze – Go girls go!

Sedan kommer vi till den allvarliga delen för ÖSFK – vi har ett, för att vara en av de små lokalklubbarna, relativt stort antal medlemmar – ca 40 stycken. Vår utmaning är att allt för få är aktiva i klubben. Som en konsekvens av det tvingades klubben tyvärr att ställa in sitt höstprov – marker, domare allt i övrigt på plats men vi saknade bestyrelse. Styrelsen har under året fört diskussioner internt och externt för att diskutera olika lösningar. Vi ringde runt till samtliga medlemmar kallade till ett medlemsmöte med lydnads- och fältträning i december. Det blev ett bra möte – dock ej så välbesökt – där vi både hade glädjen att träna på marker med vilda rapphöns och tid att sitta ner och samtala om klubbens framtid.

Vi kommer att fortsätta att försöka hitta lösningar under 2017 – att det finns en lokalklubb med möjlighet att anordna officiella aktiviteter som jaktprov och utställning är en viktig grundsten för att det ska finnas förutsättningar att utvecklas med sin fågelhund både för gamla och nya medlemmar.

Vi ser nu fram emot 2017; inplanerade aktiviteter är vår utställning som hålls i samarbete med Småland-Östergötlands vorstheklubb, vårt deltagande i Elmia Game fair och höstens jaktprov.

 

Vi ses 2017!//Eva Granfeldt